Salg av landbrukseiendommer

  • Skal du selge landbrukseiendom?
  • Selge småbruk?
  • Selge utmarkseiendom?
  • Selge fritidseiendom?

Tenker du salg av denne type eiendom? Da er det viktig for deg at du benytter en eiendomsmegler som har kompetansen og er faringen med denne type eiendommer.
Jeg, Marius Berger, Eiendomsmegler MNEF/agronom har 16 års erfaring som megler.
Ansatt som megler i Eie eiendomsmegling Vinderen i Oslo – www.eie.no.

Eie Eiendomsmegling er Norges største privateide meglerkjede med totalt 45 kontorer fordelt over det ganske land. Vi er bankuavhengig – d.v.s at vi ikke er eid av en bank (og dermed knyttet mot denne)slik de aller fleste meglerkjedene er i Norge. I Eie har vi fem kjerneverdier – Vi skal være kompetente, verdiskapende, engasjerende, tilgjengelig og innovative.

Jeg er blant annet utdannet skogagronom fra Telemark landbruksskole og har mange års erfaring innen skog og landbruk – som skogsarbeider og småbruker. Med blant annet denne bakgrunnen håndterer jeg omsetning av landbrukseiendommer på en sikker og god måte både for selger og kjøper. Min faglige oppdatering innen landbruksmegling gjør jeg i samarbeid med NEF – Norges Eiendomsmeglerforbund – www.nef.no.

Jeg har to viktige samarbeidspartnere innenfor feltet, som begge er dyktige og anerkjente fagpersoner med mange års erfaring innenfor sine fagfelt:

  • Takstmann som er autorisert for konsesjonspliktige landbruks og utmarkseiendommer – Willy Preintoft, tlf. 90150569, e-post: willy@akertakst.as, nettside – www.akertakst.as.
  • På det juridiske i forbindelse med odel og konsesjonslov – advokat Gunhild Resen-Fellie, tlf. 90627779, e-post: gunhild@resenfellie.no.

Ta kontakt for mer informasjon og en uforpliktende samtale – tlf. 41301283, e-post: marius.berger@eie.no .

Har du behov for en verdivurdering og/eller en befaring av din eiendom, så kommer jeg gjerne på besøk – jeg har stor geografisk radius.