Salg av landbrukseiendommer

  • Tenker du salg av denne type eiendom? Da er det viktig for deg at du benytter en eiendomsmegler som har kompetansen og er faringen med denne type eiendommer.

    Jeg, Marius Berger, Eiendomsmegler MNEF/agronom har 21 års erfaring som megler.  Mobil: 41301283 Epost: mab@sem-johnsen.no

    Ansatt som eiendomsmegler i Sem & Johnsen eiendomsmegling  – www.sem-johnsen.no.

  • Sem & Johnsen eiendomsmegling ble etablert i 1997, og er et velrennomert meglerforetak som er lokalisert i Vika  i Oslo.

    Selskapet omsetter alle typer eiendom, og det er mange meglere som er spesialisert innenfor sitt område. Jeg er spesialisten innenfor landbrukseiendom.